Email adressen en andere vormen van kontakt

Adequaat Aministratiekantoor garandeert u dat, eventueel aan ons verstrekte emailadressen, en/of andere persoonsgegevens, uitsluitend gebruikt zullen worden om kontakt met u op te nemen indien u ons daartoe heeft verzocht. Wij gebruiken geen mailing lijsten, wij gebruiken geen spam servers en wij verhandelen geen gegevens. Tevens registreren wij online geen emailadressen, dus het gebruik van ons emailformulier zal uw emailadres niet voor anderen zichtbaar maken.


De teksten op deze website zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het zijn dat de inhoud niet correct is. Adequaat Administratiekantoor kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden op deze website.

Alle content, zowel grafisch als tekstueel, is het exclusieve eigendom van Adequaat Administratiekantoor. Het reproduceren en/of dupliceren, danwel het gebruik van enig onderdeel van deze website, is zonder uitdrukkelijke, vooraf verstrekte, schriftelijke toestemming, verboden. Terzake behouden wij ons al onze rechten voor.

Indien u de teksten op deze website gebruikt zonder toestemming kan dat een inbreuk zijn op intellectuele rechten en/of regelgeving m.b.t. privacy. Adequaat Administratiekantoor kan u aansprakelijk stellen voor alle schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik van de teksten op deze website.

U zult Adequaat Administratiekantoor, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentie-houders, en haar zakelijke partners beschermen tegen - en vrijwaren van - gerechtelijke en/of buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen etc, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants etc. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van, of gerela-teerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Alle grafisch content is het intellectuele eigendom van DanDont.com Concept & Design, met uitzondering van afbeeldingen die betrekking hebben op het online boekhouden. Deze afbeeldingen zijn copyright Kluwer, en worden met toestemming op deze website aan u gepresenteerd.

(c)2004DanDont.com, Alle rechten voorbehouden.